Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008

Γιώργος Γκόντης

Είναι Αντιπρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων του Νομού Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το 1997 και έχει περισσότερους από 80 πολιτιστικούς συλλόγους ως μέλη

Ποια είναι η κύρια δραστηριότητα της Ένωσής σας;
Η Ένωση κάθε 2 χρόνια παλαιοτέρα και τελευταία κάθε έτος, οργανώνει ένα συνέδριο σε μία έδρα πολιτιστικού φορέα - μέλους της Ένωσης που προκαθορίζεται με απόφαση από το προηγούμενο συνέδριο και όπου προβάλλονται οι δραστηριότητες και μελετούνται τα προβλήματα των πολιτιστικών φορέων. Επίσης οργανώνει συνδιασκέψεις, σεμινάρια, διαλέξεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές με σκοπό την σύσφιξη σχέσεων. Στο πλαίσιο του απολογισμού των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων της περιλαμβάνονται: Η οργάνωση 11 συνεδρίων με θέματα όπως το περιβάλλον, τα προβλήματα των Καποδι-στριακών Δήμων σε σχέση με τον πολιτισμό, η σημασία των Η/Υ στους πολιτιστικούς συλλόγους, η συνεργασία των συλλόγων και άλλα θέματα της επικαιρότητας με διακεκριμένους ομιλητές.

Ποιοι οι βασικοί λόγοι οργάνωσης των συνεδρίων πέρα από την προβολή των προβλημάτων της περιοχής που φιλοξενεί το κάθε συνέδριο;
Οι λόγοι που μας οδηγούν στην απόφαση οργάνωσης των συνεδρίων είναι: Η έλλειψη επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων - εκδηλώσεων κ.λ.π. μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων. Η ύπαρξη ικανών πνευματικών κέντρων και δραστήριων πολιτιστικών συλλόγων στη Θεσσαλο-νίκη και γύρω από αυτήν, οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι ακόμη και μεταξύ τους. Η μη αξιοποίηση ανθρώπων της τέχνης και του πνεύματος που δρουν στην πόλη, στην επαρχία και γενικά στο νομό Θεσσαλονίκης. Τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα των πολιτιστικών συλλόγων και η εξεύρεση πηγών από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα για την πραγματοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων - ανταλλαγών. Πα-ράλληλα,, με τη συμμετοχή μας σ’ αυτό και στις καλλιτεχνικές παράλληλες εκδηλώσεις θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουμε, ώστε οι εκπρόσωποι της πολιτείας να δουν τα προβλήματα και να βοηθήσουν στη λύση τους.

Μία από τις θεματικές ενότητες του φετινού σας Συνεδρίου αναφέρθηκε στο περιβάλλον. Τι έχετε να μας πείτε γι αυτό;
Ο άνθρωπος δεν διδάσκεται από τα λάθη του παρελθόντος. Δεν μαθαίνει, δεν προβλέπει, απλά μεγαλώνει τον ανθρωποκεντρισμό του. Περιβάλλον δεν είναι μόνον οικολογία. Επειγόντως χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε το περιβαλλοντικό πρόβλημα και έπειτα να βρούμε λύσεις. Γι’ αυτό πρέπει να δώ-σουμε μεγάλη σημασία στην ενημέρωση του πολίτη, στην ευαισθητοποίηση του και κυρίως πρέπει να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον του νέου για το περιβάλλον. Το περιβάλλον χρειάζεται βοήθεια και εθελοντισμό απ’ όλους μας. Συνήθως με τις θυσίες και τον εθελοντισμό επιτυγχάνουμε κάποια πράγματα. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και ο καθένας μας χωριστά μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις για να αποκατασταθούν οι καταστροφές και οι βιασμοί του περιβάλλοντος, ξεκινώντας πρώτα από τη γειτονιά τους, την κοινότητα, το δήμο, την περιφέρεια τους.

info:
Ένωση Πολιτιστικών Φορέων
Νομού Θεσσαλονίκης, Γοργούς 11, Άνω Πόλη, Τ: 2310 968769

by αντώνης μακρής

Δεν υπάρχουν σχόλια: