Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008

προγραμμα κινηματογράφων 25 Απρ - 1 μαίου

ΒΑΚΟΥΡΑ
Ιωάννου Μιχαήλ 8, T: 2310 233665
• ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ - ΑΣΠΡΟ ΑΛΟΓΟ: Αιθ.1: 18.30 • ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΟΛΗ: Αιθ.1: 20.00 • ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ: Αιθ.1: 22.15
• Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΖΩ: Αιθ.2: 18.45 / 20.30 • ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΙΑΚΟΥΜΠΙΑΝ: Αιθ.2: 22.10
VILLAGE CENTRE
Εμπ. Κέντρο MEDITERRANEAN COSMOS, Τ: 2310 499999
• ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ: Αιθ.1: Πέμπτη: 20.30 / 22.30 / 00.40 • 21: Αιθ.1: Κυριακή - Τετάρτη: 19.10 / 21.50 / 00.30 • ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΤΡΕΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.1: Πέμπτη & Σάββατο: 12.40 / 14.40 / 16.40 / 18.40, Κυριακή: 15.20 / 17.20, Δευτέρα - Τετάρτη: 11.20 / 13.20 / 15.20 / 17.20
• ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ: Αιθ.2: Πέμπτη: 19.20 / 21.10 / 23.00 / 00.50, Σάββατο: 17.20 / 19.20 • XOΡTON - μεταγλωττισμένη: Αιθ.2: Κυριακή 16.50 / 18.50, Δευτέρα - Τετάρτη: 12.50 / 14.50 / 16.50 / 18.50 • Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ: Αιθ.2: Κυριακή - Τετάρτη: 20.40 / 22.50 / 01.00 • ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ: Αιθ.2: Πέμπτη: 11.20 / 13.20 / 15.20 / 17.20, Σάββατο: 11.20 / 13.20 / 15.20
• SUPERHERO MOVIE: Αιθ.3: Πέμπτη: 20.20 / 22.20 / 00.20 • XOΡTON - μεταγλωττισμένη: Αιθ.3: Πέμπτη & Σάββατο: 12.30 / 14.30 / 16.30 / 18.30 • ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ: Αιθ.3: Κυριακή - Τετάρτη: 20.10 / 22.10 / 00.20 • ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΤΡΕΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.3: Κυριακή: 16.20 / 18.20, Δευτέρα - Τετάρτη: 12.20 / 14.20 / 16.20 / 18.20
• XOΡTON - μεταγλωττισμένη: Αιθ.4: Πέμπτη & Σάββατο: 11.30 / 13.30 / 15.30 / 17.30, Κυριακή: 15.50 / 17.50, Δευτέρα - Τετάρτη: 11.50 / 13.50 / 15.50 / 17.50 • ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ - ΑΪ ΦΟΡ: Αιθ.4: Κυριακή - Τετάρτη: 19.50 / 22.00 / 00.10 • 21: Αιθ.4: Πέμπτη: 19.30 / 22.00 / 00.30, Σάββατο: 19.30
• Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.5: Πέμπτη: 12.10 / 14.10 / 16.10, Σάββατο: 12.10 / 14.10, Κυριακή 15.00, Δευτέρα - Τετάρτη: 12.40 / 14.40 • U2 3D: Αιθ.5: Πέμπτη: 18.10, Σάββατο: 16.10, Κυριακή: 16.50, Δευτέρα - Τετάρτη: 16.40 • ΠΡΟΣΕΧΩΣ...ΖΑΜΠΛΟΥΤΟΙ: Αιθ.5: Κυριακή - Τετάρτη: 18.40 / 21.00 / 23.20 • ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ: Αιθ.5: Πέμπτη: 20.10 / 22.10 / 00.10, Σάββατο: 18.10 / 20.10
• ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ ΚΙ ΕΓΩ: Αιθ.6 Max screen: Πέμπτη & Σάββατο: 12.50 / 14.50 • ΠΡΟΣΕΧΩΣ... ΖΑΜΠΛΟΥΤΟΙ: Αιθ.6 Max screen: Πέμπτη: 16.50 / 19.10 / 21.30 / 23.50 • ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ - ΑΪ ΦΟΡ: Αιθ.6 Max screen: Κυριακή: 15.00 / 17.10 / 19.20 / 21.30 / 23.40, Δευτέρα - Τετάρτη: 12.50 / 15.00 / 17.10 / 19.20 / 21.30 / 23.40
• ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ: Αιθ.7: Κυριακή - Τετάρτη: 00.50 • ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ: Αιθ.7: Κυριακή: 16.30 / 18.30 / 20.30, Δευτέρα - Τετάρτη: 12.30 / 14.30 / 16.30 / 18.30 / 20.30 • Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ: Αιθ.7: Πέμπτη: 19.40 / 21.50 / 00.00, Σάββατο: 19.40 • ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ - ΑΪ ΦΟΡ: Αιθ.7: Κυρ. - Τετάρτη: 22.30 • ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΤΡΕΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.7: Πέμπτη & Σάββατο: 11.40 / 13.40 / 15.40 / 17.40
• ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ: Αιθ.8: Πέμπτη: 11.00 / 13.00 / 15.00 / 17.00 / 19.00 / 21.00, Σάββατο: 11.00 / 13.00 / 15.00 / 17.00 • ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΙΖ: Αιθ.8: Πέμπτη: 23.20, Σάββατο: 19.00 • ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ - ΑΪ ΦΟΡ: Αιθ.8: Κυριακή - Τετάρτη: 18.10 / 20.20 / 22.30 / 00.40 • ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ: Αιθ.8: Κυρ. 16.10, Δευτέρα - Τετάρτη: 12.10 / 14.10 / 16.10
• ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ - ΑΪ ΦΟΡ: Αιθ.9 Gold Class: Κυριακή - Τετάρτη: 17.10 / 19.20 / 21.30 / 23.40 • ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ: Αιθ.9 Gold Class: Πέμπτη: 20.10 / 22.10 / 00.10, Σάββατο: 18.10 / 20.10
• ΠΡΟΣΕΧΩΣ... ΖΑΜΠΛΟΥΤΟΙ: Αιθ.10 Sound Gold Class: Πέμπτη 19.10 / 21.30 / 23.50, Σάββατο: 16.50 / 19.10 • ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ - ΑΪ ΦΟΡ: Αιθ.10 Sound Gold Class: Κυριακή & Τρίτη - Τετάρτη: 18.10 / 20.20 / 22.30 / 00.40, Δευτέρα: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 / 00.40
MAΚΕΔΟΝΙΚΟΝ
Φιλ. Εταιρίας 44 & Δ. Μαργαρίτη, Τ: 2310 261727
• ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ: 19.00 / 21.00 / 23.00
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ
Κρατήσεις: Τ: 2310 290290, www.i-ticket.gr
• ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ - ΑΪ ΦΟΡ: Αιθ.1: Κυριακή: 19.30 / 21.40 / 23.50, Δευτέρα: 12.30 / 15.10 / 17.20 / 19.30 / 21.40 / 23.50, Τρίτη & Τετάρτη 15.10 / 17.20 / 19.30 / 21.40 / 23.50
• ΧΟΡΤΟΝ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.2: Πέμπτη & Κυριακή: 18.00, Δευτέρα: 12.00 / 14.00 / 16.00 / 18.00, Τρίτη & Τετάρτη: 16.00 / 18.00 • ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ: Αιθ.2: Πέμπτη & Κυριακή & Δευτέρα - Τετάρτη: 20.10 / 22.20 / 00.30
• ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΤΡΕΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ: Αιθ.3: Πέμπτη: 16.10 / 18.10, Κυριακή: 18.10, Δευτέρα: 14.10 / 16.10 / 18.10, Τρίτη & Τετάρτη: 16.10 / 18.10 • ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ - ΑΪ ΦΟΡ: Αιθ.3: Κυριακή - Τετάρτη 20.00 / 22.10 / 00.20
• ΧΟΡΤΟΝ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.4: Πέμπτη & Τρίτη & Τετάρτη: 17.30, Δευτέρα: 13.00 / 15.30 / 17.30 • SUPERHERO MOVIE: Αιθ.4: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 19.20 / 21.20 • ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΙΖ: Αιθ.4: Κυριακή - Τετάρτη: 23.20
• ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ - ΑΪ ΦΟΡ: Αιθ.5: Κυριακή: 19.00 / 21.10 / 23.20, Δευτέρα - Τετάρτη 16.50 / 19.00 / 21.10 / 23.20
• ΧΟΡΤΟΝ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.6: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 18.10 / 20.40 / 23.00
• ΧΟΡΤΟΝ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.7: Πέμπτη & Δευτέρα - Τετάρτη: 16.30 • Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ: Αιθ.7: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 18.30 / 20.50 / 23.10
• ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ: Αιθ.8: Πέμπτη & Δευτέρα - Τετάρτη: 16.20 / 18.20 / 20.30 / 22.40, Κυριακή: 18.20 / 20.30 / 22.40
ΟΛΥΜΠΙΟΝ
Πλατεία Αριστοτέλους, Τ: 2310 378404
(Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο κλειστά. Κυριακή του Πάσχα από τις 21.00 και μετά) • ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ: Αιθ.1: 18.30 / 21.30
• ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ: Αιθ.«Παύλος Ζάννας»: 17.45 / 19.30 • ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΖΩΕΣ: Αιθ.«Παύλος Ζάννας»: 21.15 / 23.00
STER CINEMAS
Εμπ. Κέντρο «Μακεδονία», Τ: 2310 469300, 469310
• XOΡTON - μεταγλωττισμένη: Αιθ.1: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 11.00 / 13.00 / 15.00 / 17.00, Κυριακή: 15.00 / 17.00 • ΠΡΟΣΕΧΩΣ... ΖΑΜΠΛΟΥΤΟΙ: Αιθ.1: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 19.00 / 21.20 / 23.40
• ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ: Αιθ.2: Πέμπτη & Δευτέρα - Τετάρτη: 11.10 / 13.10 / 15.10 / 17.10 / 19.10 / 21.10, Σάββατο: 11.10 / 13.10 / 15.10 / 17.10 / 19.10, Κυριακή: 15.10 / 17.10 / 19.10 / 21.10 • ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ: Αιθ.2: Πέμπτη & Κυριακη - Τετάρτη: 23.10
• XOΡTON - μεταγλωττισμένη: Αιθ.3: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 12.30 / 14.30 / 16.30 / 18.30, Κυριακή: 16.30 / 18.30 • 21: Αιθ.3: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 20.20 / 22.45
• ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ: Αιθ.4: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: Αιθ.4: 11.50 / 13.50 / 15.50 / 17.50 / 19.50, Κυριακή: 15.50 / 17.50 / 19.50 • ΠΡΙΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΠΕΘΑΝΕΣ: Αιθ.4: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 21.50 • ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ: Αιθ.4: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 00.10
• ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.5: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 11.20 / 13.20 / 15.20 / 17.20 / 19.20, Κυριακή: 15.20 / 17.20 / 19.20 • ΘΑ ΧΥΘΕΙ ΑΙΜΑ: Αιθ.5: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 21.30 / 00.30
• ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.6: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 12.20 / 14.20 / 16.20 / 18.20, Κυριακή: 16.20 / 18.20 • SUPERHERO MOVIE: Αιθ.6: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 20.20 / 22.10 • DOOMSDAY: Αιθ.6: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 00.00
• Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.7: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 12.45 / 14.45 • ΑΣΤΕΡΙΞ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ: Αιθ.7: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 17.45 • Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ: Αιθ.7: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 20.15 / 22.30 / 00.45
• ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΤΡΕΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.8: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 11.15 / 13.15 / 15.15 / 17.15 / 19.15, Κυριακή: 15.15 / 17.15 / 19.15 • 21: Αιθ.8: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 21.00 / 23.30
• ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ: Αιθ.9: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 13.30 / 15.40, Κυριακή: 15.40 • ΠΡΟΣΕΧΩΣ... ΖΑΜΠΛΟΥΤΟΙ: Αιθ.9: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 18.00 / 20.10 / 22.20, Σάββατο: 18.00
• ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΤΡΕΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.10: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 12.10 / 14.10 / 16.10 / 18.10, Κυριακή: 16.10 / 18.10 • ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ: Αιθ.10: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 20.00 / 22.00 / 00.20
• ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ: Αιθ.11: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 11.30 • XOΡTON - μεταγλωττισμένη: Αιθ.11: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 13.40 / 15.30, Κυριακή: 15.30 • ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ: Αιθ.11: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 17.30 / 19.30 / 21.40 / 23.50
STER CINEMAS
Εμπ. Κέντρο CITY GATE, Τ: 2310 469300, 469310
• XOΡTON - μεταγλωττισμένη: Αιθ.1: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 11.30 / 13.30 / 15.30 • ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ: Αιθ.1: Πέμπτη & Κυριακη - Τετάρτη: 17.20 / 19.30 / 21.40 / 00.10
• ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ: Αιθ.2: Πέμπτη & Δευτέρα - Τετάρτη: 12.50 / 14.50 / 16.50 / 18.50 / 21.00, Σάββατο: 12.50 / 14.50 / 16.50 / 18.50, Κυριακή: 16.50 / 18.50 • ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ: Αιθ.2: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 23.00
• ΑΣΤΕΡΙΞ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ: Αιθ.3: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 11.00 / 14.20 / 16.40, Κυριακή: 16.40 • ΠΡΟΣΕΧΩΣ... ΖΑΜΠΛΟΥΤΟΙ: Αιθ.3: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 19.00 / 21.20 / 23.40
• ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΤΡΕΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.4: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 12.40 / 14.30 / 16.20 / 18.10, Κυριακή: 16.20 / 18.10 • 21: Αιθ.4: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 20.00 / 22.30
• ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΤΡΕΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ - μεταγλωττισμένη: Αιθ.5: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 11.50 / 13.50 / 15.50 / 17.50 / 19.50, Κυριακή: 15.50 / 17.50 / 19.50 • SUPERHERO MOVIE: Αιθ.5: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 21.30 / 23.20
• XOΡTON - μεταγλωττισμένη: Αιθ.6: Πέμπτη & Σάββατο & Δευτέρα - Τετάρτη: 12.00 / 14.00 / 16.00 / 18.00, Κυριακή: 16.00 / 18.00 • Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ: Αιθ.6: Πέμπτη & Κυριακή - Τετάρτη: 19.40 / 22.00 / 00.20
ΦΑΡΓΚΑΝΗ
Αγ. Παντελεήμονος 10, Τ: 2310 960063
• ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΤΡΕΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ: 18.00 / 19.30 • ΠΡΙΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΠΕΘΑΝΕΣ: 21.10 / 23.00

Δεν υπάρχουν σχόλια: