Τετάρτη, 16 Απριλίου 2008

British Council / Μια νέα κατεύθυνση για την Ευρώπη που αλλάζει

Από άκρη σε άκρη η Ευρώπη μεταλλάσσεται με γοργούς ρυθμούς. Οι σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας και οι αναπτυσσόμενες σχέσεις δημιουργούν καινούριες προκλήσεις και ευκαιρίες για συνεργασία. Tο British Council, που από το 1939 λειτουργεί ως πολιτιστικός και εκπαιδευτικός φορέας μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας, απαντά σε αυτές τις προκλήσεις και ευκαιρίες και χαράζει μια Νέα Κατεύθυνση για την Ευρώπη που αλλάζει. Με γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συνδέει την Ελλάδα με τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τις δημιουργικές προσεγγίσεις της Μεγάλης Βρετανίας και στηρίζει τις διαπολιτισμικές σχέσεις των δύο χωρών με την Ευρώπη και διαμορφώνει την ατζέντα του μέσα από 4 βασικές θεματικές ενότητες προτεραιοτήτων:
Με τη θεματική ενότητα «Ανοιχτή Ευρώπη» το British Council υποστηρίζει το Διαπολιτισμικό Διάλογο για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά μια σειρά προγραμμάτων με θέμα τη μετανάστευση και την πολιτισμική διαφορετικότητα και ποικιλομορφία. Η ενότητα «Δη-μιουργική Ευρώπη» (στην οποία εντάσσονται οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες και το πρωτοπόρο πρόγραμμα για την επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό) εξετάζει τις σημαντικότερες αλλαγές στη πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της Ευρώπης, και πα-ράλληλα έχει στόχο να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει την προσέγγιση της επιστήμης με νέους διαδραστικούς και πρωτότυπους τρόπους. Στην ενότητα η «Ευρώπη στον Κόσμο» δουλεύει στην κατεύθυνση της αφύπνισης των πολιτών σχετικά με τις Κλιματικές Αλλαγές και την ασφάλεια σε θέματα ενέργειας, και δραστηριοποιείται στη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας ανάμεσα σε πολίτες, οργανισμούς και κοινότητες, με σκοπό να κάνουμε α-κόμη πιο ισχυρή τη φωνή της νέας γενιάς Ευρωπαίων στον κόσμο. Τέλος, στην ενότητα «Ανταγωνιστική Ευρώ-πη» ανήκει ένα μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων του British Council που αφορά στην εκπαίδευση -μέσα από τις υπηρεσίες εκπαιδευτικών πληροφοριών και μεταφράσεων- τη διδασκαλία και τις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας, το πρόγραμμα απόκτησης δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο και τη δράση σε σχέση με την ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση.
Έτσι, το έργο του British Council μετατοπίζεται στις πολυμερείς σχέσεις και σε μακροπρόθεσμα προγράμματα που αφορούν ένα ευρύτερο φάσμα χωρών και εταίρων. Αναδιαμορφώνει τις υπηρεσίες του και χρησιμοποιεί περισσότερο την τεχνολογία, μεταφέροντας τις συνεργασίες και τις υπηρεσίες του από το χώρο του προς όλους εμάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: