Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008

Μάθε παιδί μου γράμματα


Κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία της εκπαίδευσης, είτε αυτή «αποσκοπεί» στην ικανοποίηση της επιθυμίας των ανθρώπων για μάθηση είτε στη σύνταξη ενός καλού βιογραφικού

Δεν είναι λίγες οι φορές που θέλουμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, να βελτιωθούμε στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, αλλά διστάζουμε σκεφτόμενοι το «οικονομικό». Η αλήθεια είναι ότι η μόρφωση και η επιμόρφωση πολλές φορές δεν απαιτούν μόνο χρόνο, αλλά και αρκετά ευρώ. Τη λύση στους ενήλικες που επιθυμούν να επιμορφωθούν δωρεάν δίνουν σε ολόκληρη την Ελλάδα τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.). Τα Κ.Ε.Ε. είναι δομές της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλικών (Γ.Γ.Ε.Ε.) και η λειτουργία τους υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Εντάσσονται στο Ε.Π.Ε.Α.ΕΚ. ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Αυτήν τη στιγμή λειτουργούν 56 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε όλη την Ελλάδα. Πρωταρχικός στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κ.Ε.Ε. είναι η απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. Τα Κ.Ε.Ε. προσφέρουν προγράμματα στις παρακάτω θεματικές ενότητες: ελληνική γλώσσα - ιστορία, ευρωπαϊκές γλώσσες - ευρωπαϊκή ιστορία, βασικές γνώσεις μαθηματικών - στατιστικής, τεχνολογίες πληροφορικής - επικοινωνιών, οικονομία - διοίκηση - επιχειρήσεις, ενεργός πολίτης: δικαιώματα - υποχρεώσεις, πολιτισμός - τέχνες - διαχείριση ελεύθερου χρόνου, ειδικά προγράμματα, περιβάλλον - πολιτισμός - τουρισμός - περιφερειακή ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «ευρωπαϊκές γλώσσες - ευρωπαϊκή ιστορία» διδάσκονται φέτος η γαλλική, η ιταλική, η γερμανική και η αγγλική γλώσσα.

Κ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης: Στην πόλη μας λειτουργούν δύο Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων: της Δυτικής Θεσσαλονίκης στην Πολίχνη (Ελπίδος 33, Τ: 2310 587004) και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης στο κέντρο (Εθνικής Αμύνης 8, Τ: 2310 219939). Στο Κ.Ε.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης έχουν συμπληρωθεί όλες οι θέσεις εκπαίδευσης ενώ στο Κ.Ε.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης υπάρχουν ακόμη ορισμένες θέσεις κενές. Συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν στο Κ.Ε.Ε. στην Πολίχνη τη δεύτερη εκπαιδευτική περίοδο (Φεβρουάριο - Μάιο) στα οποία υπάρχουν θέσεις είναι τα εξής: οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, σωματική και ψυχική υγεία, διατροφή, δημιουργική σκέψη, ψυχαγωγία & ενημέρωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών, χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, το φυσικό περιβάλλον και η προστασία του. Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει για όλους τους δημότες του νομού Θεσσαλονίκης. Με τη λήξη των προγραμμάτων απονέμεται και πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Προϋποθέσεις: Για την ένταξη των εκπαιδευομένων σε τμήματα προαπαιτείται η συμπλήρωση αίτησης και φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία του Κ.Ε.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης ή στα κατά τόπους καθορισμένα σημεία υποβολής αιτήσεων των δήμων του νομού δυτικής Θεσσαλονίκης έως τις 22/2. Τα προαναφερθέντα προγράμματα θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο.

Επισημάνσεις: Μπορείτε να παρακολουθείτε ταυτόχρονα περισσότερα του ενός προγράμματα. Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευομένων. Όσοι ενδιαφέρονται για προγράμματα εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) μέσω της ιστοσελίδας www.keeenap.gr/keeenap. Όσον αφορά στην πρόσληψη στο δημόσιο πρέπει να αναφερθεί ότι σε όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς προγράμματα άνω των 75 ωρών χορηγείται «πιστοποιητικό δια βίου μάθησης», ενώ για κάτω των 75 ωρών χορηγείται «πιστοποιητικό επιμόρφωσης». Και τα δύο πιστοποιητικά, προς το παρόν, δεν αναγνωρίζονται για πρόσληψη στο δημόσιο. Στα Κ.Ε.Ε. διδάσκουν εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι προηγουμένως έχουν επιμορφωθεί ως προς τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και ως προς τα εκπαιδευτικά υλικά των Κ.Ε.Ε. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας τμημάτων και κατά τη θερινή περίοδο.

Επιλογή εκπαιδευομένων: Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων όσων έχουν δηλώσει κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου ισχύει τουλάχιστον για ένα εκπαιδευτικό έτος. Για το επόμενο έτος χρειάζεστε εκ νέου αίτηση. Όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα των Κ.Ε.Ε., kee.ideke.edu.gr.

by αθηνά τσακαλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: